หน้าแรก : แผนผังเว็บไซต์ : ติดต่อ                
  Join Online      
 
Call Center   02-6347323
 
หน้าแรก  >  เกี่ยวกับเรา  > ข้อมูลทางการเงิน
 
เกี่ยวกับเรา
 
ประวัติฺฺี Builife
 
 
กรรมการผู้จัดการ
 
 
ข้อมูลทางการเงิน
 
 
เปิดเผยข้อมูล ปพช.รายปี ของ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี 2562
   สามารถเปิดอ่านและดาวห์โหลดได้ที่นี่
 
เปิดเผยข้อมูล ปพช.รายปี ของ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี 2561
   สามารถเปิดอ่านและดาวห์โหลดได้ที่นี่
 
เปิดเผยข้อมูล ปพช.รายปี ของ บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปี 2559 และ ปี 2560
   สามารถเปิดอ่านและดาวห์โหลดได้ที่นี่
 
 ปผช.ไตรมาสที่ 2/2563
   
 
 ปผช.ไตรมาสที่ 1/2563
   
 ปผช.ไตรมาสที่ 3/2562
   
 ปผช.ไตรมาสที่ 2/2562
   
 ปผช.ไตรมาสที่ 1/2562
   
 ปผช.ไตรมาสที่ 3/2561
   
 ปผช.ไตรมาสที่ 1-2/2561
 
     
 

งบการเงิน

   
 ไตรมาสที่ 2/2561
   
 ไตรมาสที่ 1/2561
   
 ไตรมาสที่ 4/2560
   
 ไตรมาสที่ 3/2560
   
 ไตรมาสที่ 2/2560
   
 ไตรมาสที่ 1/2560
   
 ไตรมาสที่ 4/2559
   
 ไตรมาสที่ 3/2559
   
 ไตรมาสที่ 2/2559
   
 ไตรมาสที่ 1/2559
   
 ไตรมาสที่ 4/2558
   
 ไตรมาสที่ 3/2558
   
 ไตรมาสที่ 2/2558
   
 ไตรมาสที่ 1/2558
   
 ไตรมาสที่ 4/2557
   
 ไตรมาสที่ 3/2557
   
 ไตรมาสที่ 2/2557
   
 ไตรมาสที่ 1/2557
   
 ไตรมาสที่ 4/2556
   
 ไตรมาสที่ 3/2556
   
 ไตรมาสที่ 2/2556
   
 ไตรมาสที่ 1/2556
   
 ไตรมาสที่ 4/2555
   
 ไตรมาสที่ 3/2555
   
 ไตรมาสที่ 2/2555
   
 ไตรมาสที่ 1/2555
   
 ไตรมาสที่ 3/2554
   
 ไตรมาสที่ 2/2554
   
 ไตรมาสที่ 1/2554
   
 ไตรมาสที่ 3/2553
   
 ไตรมาสที่ 2/2553
   
 ไตรมาสที่ 1/2553
   
 ไตรมาสที่ 3/2552
   


ติดต่อจากที่ตั้ง


ติดต่อจาก Email และข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Website   ติดต่อทางโทรศัพท์ หรือสาย ด่วนได้ที่
           
  บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  HR@builife.com หรือ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.builife.com   Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331 หรือ ติดต่อข้อมูลประกัน เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ  ฝ่ายการตลาด 02-634-7323 ต่อ 19,24
web stats
BUI Life Insurance Public Company Limited.
บริษัท บางกอกสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย 2 ชั้น 8
ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
Tel. 0-2634-7323 Fax 0-2634-7331